Hem

Sundsvalls Radioamatörer

 

V Ä L K O M M E N TILL S K 3 B G

Sundsvalls radioamatörer

1945 - 2015, 70 år !

---------------------------------------------------------------------------

  • Inför årsmötet 21/3 2017 har valberedningen påbörjat sitt arbete och tar gärna in synpunkter, senast 19/2 2017 till valberedningen@sk3bg.se
  • Ev. motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 31/12 2016 till hq@sk3bg.se

---------------------------------------------------------------------------

PROGRAM ---- 2017 ---

 

 

24. SM3ESX föredrag.

31.Träffkväll utan spec program.

Februari.

07. Vår nya hemsida, visning o diskussion.

SM3EFS och SM3EXM.

14. Studiebesök sambandsgaraget

21. Klubb och medlemsvård tar mikrofonen.

28. Hallo trafikant 2.0 sm3kdy

Mars.

07.Träffkväll utan spec program.

14. VHF/UHF sektionen tar mikrofonen.

21.Årsmöte 2017

28.

April.

04. Rallyn ur ett sambandsperspektiv.

11. Träffkväll utan speciellt program.

18. Portabeltesten, Vad är det? - SM3EXM

25.Inför SF3HF

Maj.

02. Efter SF3HF Rapport från SSA årsmöte.

09. Lägesrapport amatörradio i skolan SM3ESX./SM3FJF.

16. Mastvagnsskola

23. Kvartalsmöte kv 2

30. Inför amatörradions dag

Juni

06. Amatörradions dag. Ingen aktivitet på lokalen.

13. Sommaravslutning

 

---------------------------------------------------------------------------

Portabeltest våren 2017.

SK3BG är radioaktivt från vid regn, SM3EXM;s båthus, vid

sol, den nybyggda bryggan. Kom och kör radio eller kom

och ät av de nygrillade hamburgarna.

 

 

SF3HF 2017: Styrelsen har utsett SM3UQO / Björn, till

projektledare och ett första möte har hållits, se info

under fliken till vänster " SF3HF ".

Plaketter är utskickade till respektive, se sida " Diplom ".

 

-------------------------------------------------------------------------

Testa om din email är hackad på SVT DOLD

-------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------

NY design på Hemsidan.... kolla o tyck till /EFS

.......................................................................

 

OBS!

En programpunkt kan med kort varsel ställas in eller ändras.

Håll dig uppdaterad genom att med jämna mellanrum besöka denna webbsida eller lyssna på SK3BG-Nytt efter "Bullen" på söndagskvällarna 21:00.

-------------------------------------------------------------------------