Att bygga en repeater
"Fråga inte vad din klubb kan göra för dig,
fråga vad du kan göra för din klubb"


"Figge"

"Figge", Sundsvalls Radioamatörers repeter, började tröttna, och dessutom hade antenngrannen i masten på Klissberget, radiostationen Mix Megapol, börjat ösa ut kilowatt. Nå, Figge hade gjort ett gott jobb ända sedan 1971 som en resurs för radioamatörerna i Sundsvall med omnejd.

Efter att klubben pratat om problemet i flera år utan att något hände tog SM3KYH/Lars och SA3ADT/Roland itu med saken under vårvintern 2006.

Det första försöket att rekonstruera en kraftfull repeter i Sundsvall bestod i att byta "Figge" mot modernare apparatur, en Motorola MTR-2000, blev inte helt lyckat. Med samma QTH, samma feeder och antenn kvarstod ett antal problem. Mix Megapol låg på hårt så Motorolan fick strypas rejält med brusspärren och antennen var nog i behov av service liksom feedern. Strypningen medförde att täckningen från repeatern minskade. Vad göra? Vid service på antenn och feeder skulle ändå problemet med störningen från Mix Megapol kvartstå.

SM3KYH/Lars som tog på sig jobbet som projektledare för rekonstruktionen av repetern i Sundsvall och även lånat ut utrustningen har lämnat följande redogörelse för projektet:

  SK3BG/R på Hovberget Alnö

"Figges" ersättare på Klissberget - Motorolan
Först av allt ersattes ”Figge” på Kliss som tjänat ut med en modern radio. Detta eftersom Figge tappat sugen efter många års drift och det faktum att ingen välmenande klubbmedlem iddes? laga den. Den radioenhet som är kvar på Kliss är min.

Klubben fattade beslut om att flytta från Kliss av störningsskäl och därför ordnade SM3GSK/Classe med möjlighet att flytta in på nytt QTH på Alnö. Det bestämdes samtidigt att vi skulle försöka köra på en antenn. Då behövdes en duplexer. En duplexer gör så att man kan sända och ta emot samtidigt på samma antenn. Sändarens brus på mottagningsfrekvensen filteras bort mellan TX och antenn. Mellan RX och antenn filtreras sändarens frekvens bort så att inte mottagaren störs.

 

Vad har gjorts för att klubben ska ha en ny repeater?
Jag och SA3ADT/Roland tillverkade den duplexer som behövdes för detta. Filter för 79MHz blev råmaterial och modifierades för 145 MHz. 4 st av dessa filter skänktes till klubben av min arbetsgivare och 2st hade BG i källarförrådet. Detta arbete krävde ca 60 arbetstimmar, bara för det mekaniska. Roland lyckades låna en såg som kunde kapa 200X200 mm alurör. Över 100 hål fick vi borra och gänga M6 i de kapade rörändarna så att bottnarna kunde skruvas fast igen.
 
Vi hade 6 helkvällar i våra garage med massor av borr och slipspån runt fötterna. Därtill har jag nog lagt kring 40 timmar för elektriska modifieringar, kabeltillverkning och trimning av duplexern. Plus Rolands och min bilkörning för att kunna göra detta arbete.
 
Ett interface för att koppla in styrlogiken föddes i mitt schack. Där gick 10 tim till.
 
En lördag i juli samlades jag, sm3gsk, sa3adt och sm3efs på mitt jobb och installerade prylarna i ett stativ klubben fått av min arbetsgivare. En radioenhet, av samma modell som den på Kliss, som sitter på Alnö har jag skänkt till klubben. Logiken, i form av en PC-mjukvara, kopplades in. Den PC som används har även den raggats fram från ett visst ställe. Vi började kl 9 den morgonen och efter att ha kört ut allt till Alnö och monterat stativet, dragit lite feeder och satt upp antennen provisoriskt kunde SK3BG/R få liv i etern. Vi kom hem igen kring 1830 den kvällen. Där gick det 40+ timmar ideellt arbete igen…och ännu mer privat bensin…
 
SM2OAN Mikael har bidragit till vår repeater så att vi kan programmera radion. Tack Micke!

Klicka på bilden för en större version

 


Klicka på bilderna nedan så får du upp en större bild.
Återgå med backstegsknappen på din browser.