SF3HF

Sundsvalls Radioamatörer

SM3ESX Magnetogram

SF3HF 2017

Hemsö Fästning

Hemsö Fästning har varit en av Sveriges viktigaste och hemligaste kustförsvarsanläggningar. Bergrummen är idag öppna för besökare, där även övernattning kan anordnas. Anläggningarna är idag intakta och ser precis ut som när sista soldaten lämna Hemsön för ca 20 år sedan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FORTHELGENS planerande inför 2017.

 

 

 

SK3BG:s styrelse har utett följande personer att ingå i projektgruppen

för SF3HF 2017.

 

Projektledare : SM3UQO / Björn.

 

Data/ internet : SA3BDR / Håkan och SM3EFS / Lennart.

 

Trafikplanering : SM3GSK / Classe.

 

Fotfolk : SM3EXM / Erik och SA3AWT / Pelle.

 

 

 

 

Datum : 28-30 / 4 - 2017.

 

SF3HF är bokat, vår resturatör Kicki med make Christer är vidtalade,

likaså de olika " Fortgeneralerna ". Erik SM1TDE meddelade att dom hade

mycket nu inför årsmötet, men att dom kanske kunde köra en förenklad

variant i år.

 

Vi hälsar alla välkomna till 2017 års aktivitet och hoppas på goda conds.

Mer info kommer på sidan och i QTC.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Möte 1. i december 2016.

 

En öppen diskussion om hur vi skall använda frekvensutrymmet och vilka antenner

som vi skall satsa på.

Förra årets erfarenheter lärde oss att när vi helt släppte de rekkommenderade frekvenserna fria så blev det svårt att hitta oss. Antalet QSO:n var färre än året innan.

Visst var kanske condsen på nedgång men antalet inskickade loggar var färre.

 

Vi kom fram till att : ett mindre frekvensområde skulle rekommenderas och

att vi skulle satsa på dipoler med de nybyggda bandpassfiltren som SM3EFS / Lennart

byggt.

SM3EXM / Erik kollar möjligheten att få in något om vår aktivitet i QTC, vi kommer åxå lokalt i SK3BG att presentera aktiviteten.