EchoLink

Sundsvalls Radioamatörer

SM3ESX Magnetogram

EchoLink

SK3BG-R (27796)

Kortfattad beskrivning av EchoLink-noden på

Programmet EchoLink® tillåter licensierade sändaramatörer från hela världen att kontakta varandra över Internet med s k voice-over-IP (VoIP). Man kan ha kontakt mellan två stationer, mellan en dator och en station och även delta i ett ring-QSO (conference).

 

Det finns idag (Maj 2010) över 200.000 registrerade användare från 162 olika länder.

SK3BG-R   (27796)

EchoLink®

EchoLink-noden i Sundsvall drivs av Sundsvalls Radioamatörer och ligger på 2 m-repeatern (145,725 Mhz).

Hur styr jag EchoLink från PC?

Gå till www.echolink.org och välj:

 

Take a Tour - Här finns en kortfattad beskrivning av PC-programmet.

 

Download - Ladda hem programmet.

OBS! - Ange ditt call utan suffix (-l, -r) om du inte ska koppla PC’n till en radio!!

Det kan ta några dagar innan du får ett E-mail med Nodnummer.

 

När du installerar programmet var noga med att ange rätt Password! Går EJ att ändra senare!

 

Har du problem? Läs under: Support and FAQs och ladda hem: EchoLink Troubleshooter. Den kan hjälpa till med felsökningen!

 

Ett vanligt problem om du har en brandvägg eller bredbandsrouter är att bli uppkopplad, men inte höra något. Läs i FAQ: Firewall Solutions.

Hur styr jag EchoLink från radion?

Så här använder du EchoLink från radion:

 

Först måste du ha en mikrofon med DTMF toner.

 

För att kunna koppla upp dig mot någon station måste du veta dess nod-nummer.

 

Gå till www.echolink.org och välj: Current Logins - där finns alla uppkopplade stationer med status och nod-nummer.

 

Vill du se stationer på en karta?

Välj: Link Status -> Show Links Near: -> City: Sundsvall -> Country: Sweden

-> Show First 10 on a Map

 

Sänd iväg nodnumret och invänta respons från noden. Den svarar: connecting to...

Skulle den station du söker inte vara online svarar noden: ...not connected

Några exempel på nodnummer:

7815

27796

162669

212032

138925

SM2VBK-R

SK3BG-R

SM3YBZ-L

SM3XRB-L

SM3LVB-R

Sweden Arctic Repeaters

Sundsvall - 145.725 (1)

145.375 Härnösand

SK3IK_RV48_Kramfors

Link ->RV60 SK3JR

Stationer med: Conference innebär att alla uppkopplade kan tala med varandra:

 

2945  *29MHZ-FM* 29 MHz FM Conference [16/100]

- 16 av 100 möjliga är uppkopplade.

Information och status

Några kommandon som är bra att veta:

 

08 - kontrollera status

 

09 - återanslut till senaste uppkopplade nod

 

* - Id sänds

 

# - kopplar ner

EchoLinks webbplats (engelska):

www.echolink.org

Info: SM3EFS, Lennart