Styrelse

Sundsvalls Radioamatörer

Styrelse

SM3ESX Magnetogram

Styrelsen:

 

Ordförande:

SM3LDP / Markku

 

Sekreterare:

SM3UQO / Björn

 

Kassör:

SM3KDY / Mats

 

Övriga styrelsemedlemmar:

SM3CER / Janne

SM3GSK / Classe

 

Sektion SAMBAND

SM3MEH / Tomas

 

Sektion Klubb och Medlemsvård

SA3BPG / Markus

 

Sektion VHF-UHF

SM3EFS / Lennart

Funktionärer:

 

Ansvarig för SM3 QSL Sortering SM3NXS / Sten

Stf. För SM3 QSL sortering SM3VAC / Magnus

 

QSL och Diplom manager SM3AF / Sten

 

Stationsföreståndare för SK3BG SM3EVR / Tord

 

Radiotrafikansvarig SM3CER / Janne

 

Störningsfunktionär SM3KYH / Lars

 

Webmaster SM3EFS / Lennart

 

Representant till SI9AM´s styrelse SM3CER / Janne

 

Styrelsemöten hålls normalt andra måndagen i varje månad, med uppehåll under juli och augusti.

Ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda styrelsemedlemmar.

Har du något, som du vill att vi ska ta upp på styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen.