Diplom

............................................................................................................................................................................

Sundsvalls Radioamatörer

DIPLOM

epost: hq@sk3bg.se 

 Sundsvalls Radioamatörer ger ut diplom:

SM3ESX Magnetogram

2016-04-29 -- 2016-05-01

Worked all Sweden Fortress Award WASFA

Så här fina blev plaketterna ! Vi funderar nu på en lämplig

fortsättning av vår aktivitet. Nedan har du lite aktuella

länkar.

 

 

SF3HF Hemsöfortet. www.hemsofastning.se

 

SF2RF Rödbergsfortet. www.rodbergsfortet.com

 

 

SF6FO Oscar II Fort. www.o2fort.se

 

SF5FF Femörefortet. www.femorefortet.se

 

SF2VF Victoriafortet. www.victoriafortet.se

 

 

 

 

 

Diplomcost 10 eur. To Erik Edblad, Bragegatan 4, 856 41 Sundsvall, SWEDEN. with your callsign.

 

Inbetalning 50 SEK för diplomet till SK3BG via bankgiro 178-8298. Märk med ditt callsign.

 

 

 

 

Inbetalning 50 SEK för diplomet till SK3BG via bankgiro 178-8298. Märk med ditt callsign.

Worked-SM3-Award      W-SM3-A

Det svenska tredje distriktet, SM3, består av följande tre län:

 

  • Gävleborg (X)

 

  • Västernorrland (Y)

 

  • Jämtland (Z)

 

För att erövra W-SM3-A räknas kontakterna på följande sätt:

 

Skandinaviska stationer behöver 30 QSO, europeiska stationer behöver 20 QSO och stationer utanför Europa behöver 10 QSO, alla med stationer inom SM3. Län X, Y och Z måste vara inkluderade.

 

Kontakter räknas efter 1 januari 1980. Kostnaden för diplomet är 50 SKr, 5 Euro eller 7 US$.

Skicka ansökan tillsammans med en GCR-lista till:

 

Diplommanager

Sundsvalls Radioamatörer

P O Box 173

851 03 SUNDSVALL