QSL-sortering

Sundsvalls Radioamatörer

QSL och QSL-sortering

SM3ESX Magnetogram

QSL är en förkortning som betyder "jag kvitterar".

Radioamatörerna bekräftar ofta sina radiokontakter med QSL-kort. Ett sådant kort ser oftast ut ungefär som ett vykort i storleken 9 x 14 cm, ibland mycket färggranna och snygga. Det kan vara ett motiv från det land man haft QSO (radioförbindelse) med eller en bild på personen bakom mikrofonen eller telegrafinyckeln - ibland endast text. - Men de allra viktigaste uppgifterna på kortet är: stationens anropssignal, landets namn, datum och tid för kontakten, trafiksätt (telefoni, telegrafi, fjärrskrift t ex) och på vilken frekvens eller vilket frekvensband kontakten ägt rum. Att samla på dessa QSL-kort från vänner över hela världen är en trevlig del av hobbyn. Att ha ett QSL-kort är ibland en förutsättning för att exempelvis kunna samla på diplom.

 

I de flesta länder finns centrala amatörradioorganisationer och dessa har byggt upp en QSL-byråverksamhet, för att ombesörja att QSL-korten skickas mellan de olika byråerna på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

 

Varje land har sedan byggt upp en organisation för att skicka korten till den centrala radioorganisationen i landet. I Sverige är det Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA som ombesörjer detta och en av deras uppgifter är att tillgodose medlemmarnas möjligheter att utväxla QSL-kort med andra länder tillhörande IARU på ett för medlemmarna ekonomiskt fördelaktigt sätt. För att göra detta på det mest effektiva sättet samlar SSA in medlemmarnas kort som sorteras sker och sedan distribuerar man dessa kort gemensamt ut i världen.

 

SSA:s QSL-byrå ombesörjer även att QSL-kort skickas i den andra riktningen, d v s till den enskilde medlemmen, genom att ta emot QSL-kort från andra länder och vidarebefordra dessa till de åtta distrikten och dessa sorterar dem vidare till lokala radioklubbar, där medlemmarna hämtar sina kort.

 

En förutsättning för att kunna utnyttja denna tjänst är att man är medlem i SSA.

SSA:s QSL-byrå

Inkommande kort till SSA:s QSL-byrå

De kort som kommer till SSA sorteras på kansliet i respektive distrikt SM1, SM2, SM3, etc. Även 7S/8S/SH/SK/SL-korten sorteras här på distrikt. Ungefär en gång per månad, med undantag för sommaren, skickas ett paket till resp. distriktssorterare (QSL-DC), som sedan har till uppgift att finsortera sitt distrikts olika kort. Varje distrikt har ett antal lokala klubbar eller andra mottagare dit sedan korten skickas, och där slutligen den enskilde medlemmen kan hämta sina efterlängtade kort utan någon kostnad.

 

QSL till stationer som inte är medlemmar i SSA, returneras till avsändaren med stämpel "NOT MEMBER of SSA". Ett problem som varje QSL-DC har, är de stationer som kör med permanenta fritidsadresser från andra distrikt, ex vis SMØXXX, som har sommarstuga i SM3 och kör med SM3XXX under sommaren. Dessa kort kommer i första omgången att skickas till SM3-QSL-DC, som sedan får sända dem vidare till SMØ-QSL-DC, vilket gör att det tar lite extra lång tid för dessa kort att nå fram. Störst är detta problem för alla SM5-stationer inom SMØ-området (gamla SMØ/5-stationer). Om du brukar köra med olika prefix, ta gärna kontakt med respektive QSL-DC för att reda ut problemen. Ansvarig för att distriktens QSL-verksamhet fungerar är distriktsledaren/DL i respektive distrikt, som också utser QSL-DC.

Utgående QSL-kort

Alla medlemmar som vill sända kort UT i världen, kan göra det genom att sända dem till SM5DJZ, Jan Hallenberg, Edeby Andersberg 30,

741 91 KNIVSTA, där sortering sker till respektive länder. För närvarande (Sep-02) är kostnaden 30 öre per kort och man kan antingen köpa så kallade QSL-märken i kartor om 60 st och klistra dem på kortet. Eller så kan man betala motsvarande avgift direkt till SSA (postgiro 5 22 77-1) och bifoga kvittot som bevis på betalningen.

 

Sedan skall man sortera sina kort i landsordning med början på bokstaven A, exempelvis A7, BY, C31, DL, EA, F osv. ända bort till siffror som exempelvis 7X, 9A.

 

Det finns ett enda land förutom Sverige, för vilket man även skall sortera sina kort i respektive distrikt och det gäller kort till USA. ALLA kort till 1:a, 2:a, 3:e osv distriktet läggs för sig. Observera att alla olika prefix inom resp. distrikt läggs samman (W1, KA1, WB1, NC1 osv). När det gäller 4:e distriktet delar man så upp dessa kort i enkla och dubbla prefix. Dvs K4, N4, W4 för sig och alla AF4, KD4, NS4, WB4 för sig. På detta sätt blir det 11 buntar för USA:

 

W1, W2, W3, W4, WA4, W5, W6, W7, W8, W9, WØ.

Dessutom kan nämnas att alla US-besittningar och stater utanför själva fastlandet (exempelvis KH2, KH6, KL7, KP2, KP4) sorteras var för sig som separata länder.

 

Kort till Svenska stationer sorteras också distriktsvis SM1, SM2, SM3 etc. I övrigt behöver inga andra länder specialsorteras.

SSA kan för närvarande inte skicka kort till följande länder

A51 Bhutan, T3 Kiribati, 3C Equatorial Guinea, A6 U. A. Emirates, T5 Somalia, 3CO Pagalu Island, D2 Angola, T9 Bosnia Herz., 3V8 Tunisia, D68 Comoros, TJ Cameroon, 3W Vietnam, E35 Eritrea, TL Centr. Afr. Rep., 3X Guinea, EK Armenia, TN Congo, 4K Azerbaijan, EP Iran, TT Chad, 4L Georgia, ET Ethiopia, TY Benin, 5A Libya, HZ Sauidi-Arabia, TZ Mali, 5H3 Tanzania, J5 Guinea-Bissau, V4 St Kitts, 5R8 Madagascar, J6 Saint Lucia, V63 Micronesia, 5T5 Mauritania, J8 St Vincent, VR6 Pitcairn Island, 5U7 Niger, KC6 Belau, XT Burkina Faso, 5X Uganda, KHO,1,4,5 - XU Kampuchea, 7O Yemen, KH7,8,9 - XW Laos, 7Q7 Malawi, KP1,5 - XX9 Macao, 8Q7 Maldive Island, P5 North Korea, XZ Myanmar, 9G1 Ghana, S2 Bangladesh, YA Afghanistan, 9N1 Nepal, S79 Seychelles, ZD7 St. Helena, 9Q5 Zaire, S92 Sao Tome, ZD9 Tristan da Cunha, 9U5 Burundi, T2 Tuvalu, ZK3 Tokelau, 9X5 Rwanda

QSL-sorteringen i SM3-distriktet

1989 övertog åter Sundsvalls Radioamatörer, SRA ansvaret för QSL-sorteringen inom SM3-distriktet. Dessförinnan sköttes det av Gävle Kortvågsamatörer och där den drivande kraften var SM3CLA, Karl-Olof Elmsjö.

 

I Sundsvall lades huvudansvaret på SM3AU, Olle Olsson. Efter Olle har andra medlemmar i SK3BG genom åren tagit över funktionen  som QSL-DC.

 

QSL-DC hämtar varje månad paketet från SSA på posten och tar upp det till klubblokalen. Det är ungefär 10-15 kg QSL-kort varje månad. En gång per månad står QSL-sortering på programmet och QSL-DC och hans ställföreträdare har tillsammans med övriga klubbmedlemmar ansvaret för att QSL-korten sorteras in i de fack som finns i klubblokalen. Det går till på följande sätt, att korten först grovsorteras på första bokstaven i suffixet och därefter sorteras korten ånyo in på respektive QSL-mottagare. (En utförligare beskrivning på hur sorteringen går till finns i klubblokalen.)

 

Denna sortering skall vara klar till den 25:e i varje månad, sedan paketerar och skickar QSL-DC buntarna till QSL-mottagarna inom SM3-distriktet.