Utbildning

Sundsvalls Radioamatörer

Utbildning

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.

Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång

till samtliga amatörradiofrekvensband.

 

Kursens målsättning:

Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.

 

Omfattning:

5 kursdagar, en introduktionsdag samt två veckoslut med hemuppgifter.

Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön, Sundsvall.

 

Grundkunskaper:

Grundskolans matematik för årskurs 9.

 

 

 

Vårens kurs är fulltecknad.

Men du kan redan nu anmäla dig till höstens kurs (kursdatum för höstens kurs fastställs i augusti 2017).

Introduktion - Dag 1

 

 

 

Lördag den 28 januari 2017

 

09.00 - 12.00

Pass 1

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 17.00

Pass 2

 

 

Utbildning Dag 2 och 3

 

Lördag den 11 februari 2017

 

09.00 - 12.00

Pass 1

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 17.00

Pass 2

17.00 - 18.00

Middag

18.00 - 21.00

Pass 3

 

 

Söndag den 12 februari 2017

 

08.00 - 12.00

Pass 1

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 17.00

Pass 2

 

 

Utbildning Dag 4 och 5

 

Lördag den 11 mars 2017

 

09.00 - 12.00

Pass 1

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 17.00

Pass 2

17.00 - 18.00

Middag

18.00 - 21.00

Pass 3

 

 

Söndag den 12 mars 2017

 

08.00 - 12.00

Pass 1

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 17.00

Pass 2

 

 

Kursavgift:                                  

Totalt 900 kronor           

Utbildningen kostar 450 kronor och

kurslitteraturen kostar 450 kronor.

 

Kursavgiften ska vara erlagd

senast 2 veckor innan utbildningen påbörjas.

 

Avgiften sätts in på Sundsvalls Radioamatörers

Bankgiro 178-8298

 

Övriga avgifter:

Avgift för prov och utskrift av certifikat tillkommer efter avslutad utbildning.

 

Antal platser:

Deltagarantalet begränsas till 6 personer.

 

Kurslitteratauren består av:

- Läroböckerna

* Bli Sändaramatör - Grundutbildning

* Koncept

- Trafikhandboken

- Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn

- Block och penna

 

Kursledare:

SM3ESX Christer Byström och

SM3FJF Jörgen Norrmén

 

Information/Anmälan

För ytterligare upplysningar och anmälan kontakta:

Christer Byström, SM3ESX

telefon 060 - 56 12 85

mail sm3esx@telia.com

 

 

Jörgen Norrmén, SM3FJF

telefon 070 - 394 17 45

mail sm3fjf@telia.com

 

Övernattning i Sundsvall:

I byggnaden bredvid Sundsvalls Radioamatörers klubblokal finns möjlighet till övernattning till en billig penning.

Mer info på www.sidsjohotell.se

 

 

Vart vänder jag mig i övrigt?

Sveriges Sändareamatörer - SSA

är en rikstäckande förening, som har sitt kontor i Sollentuna. Runt om i landet finns lokala klubbar och föreningar.

En förteckning över alla klubbar finns på SSA:s webbplats:

http://www.ssa.se

 

Ansvarig för Provfrågor och provförrättning inom SSA är:

SSA Sektionsledare Utbildning

SM5PHU

Jonas Hultin

 

INFORMATION PÅ PTS HEMSIDA

 

PTS hemsida finns bland annat information om kraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige.

 

Med knapparna nederst på PTS-sidan kan du välja informationssidan där du kan läsa om vad som gäller för amatörradio i Sverige. På sidan bestämmelser kan du läsa mer om lagar och regler som gäller för amatörradio i Sverige.

 

Du kan också göra övningsprov för att se hur dina kunskaper om amatörradio står sig i jämförelse med de krav för amatörradio-certifikatet som gäller idag.

 

Det finns övningsprov för:

  • Reglementen, lagar och trafikmetoder och
  • Ellära och radioteknik